Diccionaris

Multidiccionari francés-occitan e occitan-francés qui intègra uei vint diccionaris.

Diccionari occitan